AMFORİ BSCI NEDİR?

AMFORİ BSCI  davranış kurallarından oluşan tedarikçi denetimini insan hakları odağında değerlendiren ve raporlandıran sürecin tamamıdır. Denetimine girmek isteyen firmalar insan haklarına ve tedarik zincirlerinde çalışma hususlarına beyan ettiğini gösteren kanıta sahip olması gerekmektedir. BSCI Davranış kuralları ile işletmeler kurumsal kimlik kazanırken aynı zamanda işletmenin eylem planının uygulandığını da kanıtlamaktadır.

AMFORİ BSCI DAVRANIŞ KURALLARI NELERDİR?

Amfori BSCI’ın odağında amfori BSCI Davranış Kuralları amfori BSCI Sistemi’nin temelidir. Amfori BSCI’ın ile  Sistem işletmelerin:

  • Dünya çapındaki tedarik zincirlerini denetlemelerini,
  • Kendi tedarik zincirlerinde kendi ekipleriyle yetkinlik ve bilgi kazanmalarını,
  • İlgili paydaşlarla yapıcı diyaloga girmelerini sağlar. Özet olarak amfori BSCI Davranış Kuralları:
  • Yasalara uyulmasını gerektirir.
  • BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’yle aynı doğrultudadır.
  • ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ‘nun tüm ülkeler için geçerli olan Temel Sözleşmeleri’ne dayanır.
  • İşletmelerin tedarik zincirlerinde sistematik bir durum tespiti ve özen (Due Diligence) yaklaşımına uymalarını sağlar.
  • Şeffaflık İlkesi ile işletmeler ticari faaliyetlerde sorumlu bir yaklaşım benimseme konusundaki kararlılıklarını herkese açık bir şekilde gösterdikleri anlamına gelir.
  • Değerler bütünü ile Amfori BSCI Davranış Kuralları tedarik zincirinde sorumlu iş pratikleri uygulamak için benimsenmesi gereken değer ve prensipleri tanımlar.

Amfori BSCI ile şirketlerin uyması gereken kurallar değerler ve prensipler oluşturmaktadır.

AMFORİ BSCI SİSTEM KİTAPCIĞI NASIL ULAŞABİLİRİM?

Amfori BSCI sistem kitapçığı hem platform üzerinde bulunmaktadır hem de tarafımıza mail olarak ulaşıldığında paylaşabilmekteyiz.

“Küresel rekabet için sürdürülebilirlik zorunlu hale geldi”

Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) Başkanı Abdullah Bekki, pandemi sonrası Türkiye’nin dış ticaret rotası ve işletmelerin iş yapış modelleri üzerindeki görüşlerini paylaştı. Bekki, Küresel rekabette, oyunun sürdürülebilirlik üzerine yeniden kurulduğu bir dönemde, sürdürülebilir iş modellerinin bir tercih değil, artık bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Bekki, “Pandemi süreci, tüm ülkede olduğu gibi, Balıkesir girişimcilerine de üç kritik unsur olan; dijitalleşmeyi, iş sağlığı ve güvenliğini ve eşitsizlikler ile mücadeleyi çok güçlü bir şekilde hatırlattı” dedi. “Dünyada yaşanan bu kriz, bir yandan sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için gösterdiğimiz çabanın ne kadar önemli olduğunu öte yandan da bugüne kadar yaptıklarımızın yeterli olmadığını bize gösterdi” diyen Bekki, “Üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı ve iş yapış şekillerimizi sorguladığımız bu sürecin sonunda, iklim değişikliği gibi hepimizi etkileyen ama bir türlü üzerine kararlılıkla gidemediğimiz küresel riskler, iş dünyasının gündeminde hızla ön sıralara çıkacak” diye konuştu.

“AB kararlı bir politika izliyor”

Önümüzdeki dönemde; çok taraflılığı ve kamu sağlığını gözeten, bilime kulak verirken, aynı zamanda iklim ve çevreyi de öne çıkaran bir iradeye ve liderliğe ihtiyaç duyulacağını dile getiren Bekki, “En büyük ticaret ortağımız Avrupa Birliği (AB) ‘Yeşil Mutabakat’ ile sürdürülebilirliği rekabet gücünün merkezine koyduğu, oldukça kararlı bir politika izliyor. Türkiye gibi AB ile yakın ticari ilişkileri olan ülkeler de yerel politikalarını bu yönde değiştiriyor. Şirketlerimiz  bu süreci yakından izleyerek gerekli adımları atmalılar” diye konuştu.  AB’nin ‘Yeşil Mutabakat’ ile yeni büyüme stratejisini, modern, kaynak verimliliğine odaklanan, rekabetçi bir ekonomi olarak ortaya koyduğunu anımsatan Bekki, “AB, önümüzdeki dönemde geliştireceği ikili anlaşmalarda, gelecekteki olası krizlerden korunmak için, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı, dijitalleşmeyi ve herkes için adil ve kapsayıcı kalkınmayı göz önünde bulunduracak. Biz bu dönüşüme hazırlıklı olabilirsek, Türkiye için bir fırsat penceresi açılabilir” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: https://www.dunya.com/sehirler/kuresel-rekabet-icin-surdurulebilirlik-zorunlu-hale-geldi-haberi-473689