AMFORİ BSCI NEDİR?

AMFORİ BSCI  davranış kurallarından oluşan tedarikçi denetimini insan hakları odağında değerlendiren ve raporlandıran sürecin tamamıdır. Denetimine girmek isteyen firmalar insan haklarına ve tedarik zincirlerinde çalışma hususlarına beyan ettiğini gösteren kanıta sahip olması gerekmektedir. BSCI Davranış kuralları ile işletmeler kurumsal kimlik kazanırken aynı zamanda işletmenin eylem planının uygulandığını da kanıtlamaktadır.

AMFORİ BSCI DAVRANIŞ KURALLARI NELERDİR?

Amfori BSCI’ın odağında amfori BSCI Davranış Kuralları amfori BSCI Sistemi’nin temelidir. Amfori BSCI’ın ile  Sistem işletmelerin:

  • Dünya çapındaki tedarik zincirlerini denetlemelerini,
  • Kendi tedarik zincirlerinde kendi ekipleriyle yetkinlik ve bilgi kazanmalarını,
  • İlgili paydaşlarla yapıcı diyaloga girmelerini sağlar. Özet olarak amfori BSCI Davranış Kuralları:
  • Yasalara uyulmasını gerektirir.
  • BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’yle aynı doğrultudadır.
  • ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ‘nun tüm ülkeler için geçerli olan Temel Sözleşmeleri’ne dayanır.
  • İşletmelerin tedarik zincirlerinde sistematik bir durum tespiti ve özen (Due Diligence) yaklaşımına uymalarını sağlar.
  • Şeffaflık İlkesi ile işletmeler ticari faaliyetlerde sorumlu bir yaklaşım benimseme konusundaki kararlılıklarını herkese açık bir şekilde gösterdikleri anlamına gelir.
  • Değerler bütünü ile Amfori BSCI Davranış Kuralları tedarik zincirinde sorumlu iş pratikleri uygulamak için benimsenmesi gereken değer ve prensipleri tanımlar.

Amfori BSCI ile şirketlerin uyması gereken kurallar değerler ve prensipler oluşturmaktadır.

AMFORİ BSCI SİSTEM KİTAPCIĞI NASIL ULAŞABİLİRİM?

Amfori BSCI sistem kitapçığı hem platform üzerinde bulunmaktadır hem de tarafımıza mail olarak ulaşıldığında paylaşabilmekteyiz.

Yorum Bırak